PLATINUS.PL
Andrzej Kowalczyk

ul. Bronowska 58 I piętro
03-995 Warszawa
tel.: +48 664 496 913
tel.: +48 22 615 82 79
fax: +48 22 244 25 04
biuro@platinus.pl

Usługi

W ramach podpisanej umowy oferujemy prowadzenie księgowości w spółkach prawa handlowego i firmach prywatnych, prowadzących księgi handlowe, podatkową książkę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu oraz karty podatkowej.

Prowadzenie kadr i płac pracowników i zleceniobiorców, przygotowywanie list płac, przelewów wynagrodzeń, deklaracji ZUS i PFRON.

Wystawianie w imieniu klienta faktur sprzedaży.

Przygotowanie przelewów w formie papierowej lub elektronicznej do zaimportowania przez systemy bankowości elektronicznej.

Sporządzanie sprawozdań finansowych.

Przygotowanie na życzenie klienta zestawień i raportów dotyczących aktualnej sytuacji finansowej, rozliczeń należności i zobowiązań.

Pomagamy w przygotowaniu wniosków kredytowych lub leasingowych.

Sposób dostarczania i odbioru dokumentów jest umowny. Odbieramy dokumenty z siedziby klienta osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej. Można także dostarczyć dokumenty do naszego biura.